• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
تامین ملزومات
با بیش از ۴۰۰۰ کالا

کیسه زباله سبز (پیلگون)


ساخت ایران
سایز 55*75 سانتیمتر (سایز متوسط)
3 رول ، 42 عدد در هر بسته 


تماس بگیرید!

کیسه زباله زرد (پیلگون)


ساخت ایران
سایز 50*65 سانتیمتر (سایز کوچک)
3 رول ، 54 عدد در هر بسته 


تماس بگیرید!

کیسه زباله آبی (پیلگون)


ساخت ایران
سایز 70*85 سانتیمتر (سایز بزرگ)
3 رول ، 30 عدد در هر بسته 


تماس بگیرید!

کیسه نایلکس ۵۵*۶۵ Cm (شفاف)


ساخت ایران
سایز 55*65 سانتیمتر
فروش بصورت وزنی


تماس بگیرید!

کیسه نایلکس دسته دار ۱۸*۳۰ Cm (ظرفیت یک کیلو)


ساخت ایران
سایز 18*30 سانتیمتر
فروش بصورت وزنی


تماس بگیرید!

کیسه زباله مشکی ۷۰*۹۰ Cm (کیلویی)


ساخت ایران
سایز 70*90 سانتیمتر
فروش بصورت وزنی


تماس بگیرید!

کیسه زباله زرد ۷۰*۹۰ Cm (کیلویی)


ساخت ایران
سایز 70*90 سانتیمتر 
فروش بصورت وزنی


تماس بگیرید!

کیسه زباله بند دار متوسط (پیلگون)


ساخت ایران
سایز 55*70 سانتیمتر (سایز متوسط)
20 عدد در هر بسته 


تماس بگیرید!

کیسه زباله بند دار بزرگ (پیلگون)


ساخت ایران
سایز 70*90 سانتیمتر (سایز بزرگ)
15 عدد در هر بسته 


تماس بگیرید!

کیسه زباله زرد ویژه ۷۰*۹۰ Cm (کیلویی)


ساخت ایران
سایز 70*90 سانتیمتر
فروش بصورت وزنی


تماس بگیرید!

کیسه زباله زرد ویژه ۵۵*۷۰ Cm (کیلویی)


ساخت ایران
سایز 55*70 سانتیمتر
فروش بصورت وزنی


تماس بگیرید!

کیسه زباله مشکی ویژه ۵۵*۷۰ Cm (کیلویی)


ساخت ایران
سایز 55*70 سانتیمتر
فروش بصورت وزنی


تماس بگیرید!

کیسه فریزر رولی (پیلگون)


ساخت ایران 
تعداد 200 برگ در هر بسته 


تماس بگیرید!

کیسه زباله سبز (روناک)


ساخت ایران
سایز 60*80 سانتیمتر (سایز متوسط)
3 رول ، 42 عدد در هر بسته 


تماس بگیرید!

کیسه نایلکس ۴۵*۵۵ Cm (ظرفیت پنج کیلو)


ساخت ایران
سایز 45*55 سانتیمتر
فروش بصورت وزنی


تماس بگیرید!

کیسه زباله صنعتی۱۲۰*۹۰ پرمیس


کیسه زباله 
اندازه: 120*90
سایز: بزرگ


تماس بگیرید!

کیسه فریزر رولی (مقدم)


ساخت ایران
تعداد 250 برگ در هر بسته


تماس بگیرید!

کیسه زباله لندنی متوسط پرمیس


کیسه زباله 
رولی
لندنی


تماس بگیرید!

کیسه زباله بند دار کوچک پرمیس


کیسه زباله
 بنددار
سایز کوچک


تماس بگیرید!

کیسه زباله سه رولی رکابی پرمیس


کیسه زباله
 رولی
رکابی


تماس بگیرید!

کیسه زباله رولی پنگوئن


کیسه زباله 
رولی 
بسته بندی مقوایی


تماس بگیرید!