• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

جستجو بین کلیه کالاها

کیسه فریزر رولی (پیلگون)

ساخت ایران 
تعداد 200 برگ در هر بسته 

کیسه زباله بند دار بزرگ (پیلگون)

ساخت ایران
سایز 70*90 سانتیمتر (سایز بزرگ)
15 عدد در هر بسته 

کیسه زباله بند دار متوسط (پیلگون)

ساخت ایران
سایز 55*70 سانتیمتر (سایز متوسط)
20 عدد در هر بسته 

کیسه زباله آبی (پیلگون)

ساخت ایران
سایز 70*85 سانتیمتر (سایز بزرگ)
3 رول ، 30 عدد در هر بسته 

کیسه زباله زرد (پیلگون)

ساخت ایران
سایز 50*65 سانتیمتر (سایز کوچک)
3 رول ، 54 عدد در هر بسته 

کیسه زباله سبز (پیلگون)

ساخت ایران
سایز 55*75 سانتیمتر (سایز متوسط)
3 رول ، 42 عدد در هر بسته