• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

سفره یکبار مصرف طرح دار آیری

طاقه سفره یکبار مصرف

سفره یکبار مصرف مجلسی آیری

سفره یکبار مصرف مجلل

سفره یکبار مصرف کاغذی پرمیس

 سفره 
یکبار مصرف 
جنس: کاغذی

سفره یکبار مصرف تشریفات پرمیس

سفره 
یکبار مصرف
 مجلل

سفره یکبار مصرف طرح دار پرمیس

سفره 
یکبار مصرف
 پلاستیکی

سفره یکبار مصرف طرح دار پنگوئن

سفره 
یکبار مصرف 
طرحدار

سفره یکبار مصرف پنگوئن

طاقه سفره 
یکبار مصرف

ظروف یکبار مصرف پلاستیکی کیمیا آوند

ظروف یکبار مصرف 
جنس: پلاستیکی
لیوان, کاسه , بشقاب و.....

ظروف یکبار مصرف آلومینیومی کیمیا

ظروف یکبار مصرف
جنس:  آلومینیومی
بشقاب,کاسه و....