دسته بندی محصولات

ثبت نام مشتری حقیقی

ثبت نام در کران تامین فلات، از طریق شماره موبایل صورت می گیرد. در صورت فراموشی رمزعبور و یا اطلاع رسانی به شما از وضعیت سفارش، از این شماره استفاده می شود.

ثبت نام مشتری سازمانی (حقوقی)