• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

جستجو بین کلیه کالاها

کیسه زباله بند دار متوسط (آسا پک)

ساخت ایران
سایز 55*65 سانتیمتر (سایز متوسط)
20 عدد در هر بسته 

کیسه زباله بند دار بزرگ (آسا پک)

ساخت ایران
سایز 65*75 سانتیمتر (سایز بزرگ)
15 عدد در هر بسته