• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

مایع ظرفشویی گلابی اکتیو

مایع ظرفشویی 
عصاره ی گلابی
4 لیتری

مایع ظرفشویی 3750 گرمی (تاژ)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 38/13721
وزن خالص: 3750 گرم

مایع ظرفشویی 3750 گرمی (پریل)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 13/12331
وزن خالص: 3750 گرم

مایع ظرفشویی 3750 گرمی (اکتیو)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 34/13679
وزن خالص: 3750 گرم

مایع ظرفشویی 1000 گرمی (اکتیو)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 34/13679
وزن خالص: 1000 گرم

مایع ظرفشویی 1000 گرمی (پریل)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 13/12331
وزن خالص: 1000 گرم

مایع ظرفشویی 10 ل (ا ب ث)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 32/10662
وزن خالص: 10 کیلوگرم

مایع ظرفشویی 20 ل(ا ب ث)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 32/10662
وزن خالص: 20 کیلوگرم

برندها