• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
تامین ملزومات
با بیش از ۴۰۰۰ کالا

مایع ظرفشویی ۳۷۵۰ گرمی (اکتیو)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 34/13679
وزن خالص: 3750 گرم


۶۳,۷۶۵ تومان

مایع ظرفشویی وایتکس


مایع ظرفشویی 4000 گرمی وایتکس


۵۵,۵۹۰ تومان

مایع ظرفشویی ۱۰۰۰ گرمی (اکتیو)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 34/13679
وزن خالص: 1000 گرم


۱۷,۲۲۲ تومان

مایع ظرفشویی ۳۷۵۰ گرمی (تاژ)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 38/13721
وزن خالص: 3750 گرم


تماس بگیرید!

مایع ظرفشویی ۳۷۵۰ گرمی (پریل)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 13/12331
وزن خالص: 3750 گرم


تماس بگیرید!

مایع ظرفشویی ۱۰۰۰ گرمی (پریل)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 13/12331
وزن خالص: 1000 گرم


تماس بگیرید!

مایع ظرفشویی ۱۰ ل (ا ب ث)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 32/10662
وزن خالص: 10 کیلوگرم


تماس بگیرید!

مایع ظرفشویی ۲۰ ل(ا ب ث)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 32/10662
وزن خالص: 20 کیلوگرم


تماس بگیرید!

برندها