• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

با بیش از ۴۰۰۰ کالا

شیشه شوی ضدلک تاپ


ویژگی های محصول
پاک کننده شیشه و کلیه سطوح صیقلی از انواع لکه وچربی ایجاد شفافیت و براقی بر روی سطوح صیقلی دارای خاصیت ضدلک و جلوگیری از آلوده ...


تماس بگیرید!

چند منظوره آنتی باکتریال اکتیو


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 56/16502
حجم خالص: 700 میلی لیتر


تماس بگیرید!

شیشه شوی (اکتیو)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 18/10312
حجم خالص: 500 میلی لیتر


تماس بگیرید!

چند منظوره (اکتیو)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 56/18508
حجم خالص: 700 میلی لیتر


تماس بگیرید!

شیشه شوی (اتک)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 39/10202
حجم خالص: 750 میلی لیتر


تماس بگیرید!

شیشه شوی (گلرنگ)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 16/19630
حجم خالص: 500 میلی لیتر


تماس بگیرید!

چند منظوره (اتک)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 39/10784
حجم خالص: 750 میلی لیتر


تماس بگیرید!

شیشه شوی (اکو)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 56/13850
حجم خالص: 500 میلی لیتر


تماس بگیرید!

چند منظوره (اکو)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 56/13853
حجم خالص: 500 میلی لیتر


تماس بگیرید!

برندها