• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

اسپری جرمگیر (CIF)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 38/12466
حجم خالص: 750 میلی لیتر

اسپری تمیز کننده سطوح چوبی (اکو)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 56/14933
وزن خالص: 500 گرم

سفید کننده (دامستوس)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 38/12463
حجم خالص: 750 میلی لیتر

سفید کننده 1000 گرمی ( معطر اکتیو)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 1116/ظ/15
وزن خالص: 1000 گرم

سفید کننده 4000 گرمی ( معطر اکتیو)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 1116/ظ/15
وزن خالص: 4000 گرم

سفید کننده معطر 4ل (وایتکس)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 22/10688
وزن خالص: 4000 گرم

جرمگیر 1000 گرمی (اکتیو)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 1118/ظ/15
وزن خالص: 1000 گرم

جرمگیر (CIF)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 38/12461
حجم خالص: 750 میلی لیتر