• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

پودر ماشین (سافتلن طلایی)

ساخت ایرانشماره پروانه بهداشت: 38/13081
وزن خالص: 500 گرماکسیژن فعال این پودر در کنار ماده فعال کننده باعث ضدعفونی لباسها و همچنین ماشین لباسشویی ...

پودر ماشین (هوم کر)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 32/11168
وزن خالص: 500 گرم

پودر ماشین (پرسیل)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 13/11480
وزن خالص: 500 گرم

پودر دستی (ا ب ث)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 32/10469
وزن خالص: 500 گرم

پودر دستی (پونل)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 32/11963
وزن خالص: 500 گرم

برندها