• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
کیسه زباله سه رول مشکی پرمیس

کیسه زباله سه رول مشکی پرمیس

کیسه زباله 
سه رولی
رنگ مشکی
ادامه جزئیات

کیسه زباله 

سه رولی
رنگ مشکی
بسته بندی مقوایی

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!