• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
شکلات لنا باراکا

شکلات لنا باراکا

شکلات پذیرایی-فراورده کاکائویی با مغزی کارامل.کوال.کاپوچینو.شیری. دارک.انبه- فله
ادامه جزئیات

شکلات پذیرایی-فراورده کاکائویی با مغزی کارامل.کوال.کاپوچینو.شیری. دارک.انبه- فله

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!