• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

با بیش از ۴۰۰۰ کالا

شوکوبار مغزدار باراکا


شکلات-شوکوبار مغز دار-500 گرم در هر بسته


تماس بگیرید!

شکلات تافی کره ای باراکا


شکلات کره ای-تافی-2.5 کیلو گرم در هر بسته


تماس بگیرید!

شکلات شوکوبار طلایی (باراکا)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 56/10293
وزن خالص: 550 گرم


تماس بگیرید!

شکلات دوسر پیچ شیرین (باراکا)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 56/13737
وزن خالص: 2 کیلوگرم


تماس بگیرید!

شکلات مغزدار (مرداس)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 56/10293
کاکائو بومی آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و مکزیک است و حداقل به مدت سه هزار سا ...


تماس بگیرید!

برندها