• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

شوکوبار مغزدار باراکا

شکلات-شوکوبار مغز دار-500 گرم در هر بسته

شکلات تافی کره ای باراکا

شکلات کره ای-تافی-2.5 کیلو گرم در هر بسته

شکلات شوکوبار طلایی (باراکا)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 56/10293
وزن خالص: 550 گرم

شکلات دوسر پیچ شیرین (باراکا)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 56/13737
وزن خالص: 2 کیلوگرم

شکلات مغزدار (مرداس)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 56/10293
کاکائو بومی آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و مکزیک است و حداقل به مدت سه هزار سا ...

برندها