• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
شوکو ویفر باراکا

شوکو ویفر باراکا

ویفر شکلاتی-ویفر با روکش شکالتی دارک-1 کیلو گرم در هر بسته
ادامه جزئیات

ویفر شکلاتی-ویفر با روکش شکالتی دارک-1 کیلو گرم در هر بسته

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!