• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

با بیش از ۴۰۰۰ کالا

کوکی با تکه های شکلات گرجی


بیسکوئیت پذیرایی - کوکی با تکه های شکلات - بسته


تماس بگیرید!

کوکی گرجی


بیسکوئیت پذیرایی - کوکی با تکه های شکلات - بسته


تماس بگیرید!

شوکو بیسکوئیت باراکا


بیسکوئیت پذیرایی- بیسکویت با روکش کاکائویی- 390 گرم در هر بسته


تماس بگیرید!

مینی شوکر کراکر باراکا


بیسکوئیت پذیرایی-بیسکوییت با روکش کاکائویی-300 گرم در هر بسته


تماس بگیرید!

شوکوکراکر IML باراکا


بیسکوئیت پذیرایی-بیسکوییت با روکش کاکائویی- 400 گرم در هر بسته


تماس بگیرید!

شوکو ویفر باراکا


ویفر شکلاتی-ویفر با روکش شکالتی دارک-1 کیلو گرم در هر بسته


تماس بگیرید!

بیسکویت دایجستیو شکلاتی (آناتا)


ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 21/10303
وزن خالص: 220 گرم


تماس بگیرید!

برندها