• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

کوکی با تکه های شکلات گرجی

بیسکوئیت پذیرایی - کوکی با تکه های شکلات - بسته

کوکی گرجی

بیسکوئیت پذیرایی - کوکی با تکه های شکلات - بسته

مینی شوکر کراکر باراکا

بیسکوئیت پذیرایی-بیسکوییت با روکش کاکائویی-300 گرم در هر بسته

شوکوکراکر IML باراکا

بیسکوئیت پذیرایی-بیسکوییت با روکش کاکائویی- 400 گرم در هر بسته

شوکو ویفر باراکا

ویفر شکلاتی-ویفر با روکش شکالتی دارک-1 کیلو گرم در هر بسته

بیسکویت دایجستیو شکلاتی (آناتا)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 21/10303
وزن خالص: 220 گرم

برندها