• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
سفره یکبار مصرف طرح دار پرمیس

سفره یکبار مصرف طرح دار پرمیس

سفره 
یکبار مصرف
 پلاستیکی
ادامه جزئیات

سفره 

یکبار مصرف
 پلاستیکی
طرحدار

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!