• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
دستمال سفره (تیشوی خارجی) بی تا

دستمال سفره (تیشوی خارجی) بی تا

دستمال سفره 
تعداد دستمال: 125 برگ دولا
نوع دستمال: ساده و الوان
ادامه جزئیات

دستمال سفره 

تعداد دستمال: 125 برگ دولا
نوع دستمال: ساده و الوان

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!