• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

با بیش از ۴۰۰۰ کالا

دستمال رومیزی اقتصادی تنو


دستمال کاغذی اقتصادی


تماس بگیرید!

دستمال کاغذی ۳۰۰ برگ تنو


دستمال کاغذی 300 برگ (تنو)ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 30/10847
اندازه هر ورق: 200*205 میلیمتر


تماس بگیرید!

دستمال کاغذی ۲۰۰ برگ پاپیا


دستمال کاغذی 200 برگ پاپیا
ساخت ایران
تحت لیسانس ترکیه


۶,۲۰۰ تومان

دستمال کاغذی ۳۰۰ برگ (چشمک)


دستمال کاغذی 300 برگ (چشمک)
ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 22/11282


تماس بگیرید!

دستمال کاغذی ۲۰۰ برگ (چشمک)


دستمال کاغذی 200 برگ (چشمک)
ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 22/11282


تماس بگیرید!

دستمال فلکسی ۱۰ بسته ای (نسترن)


دستمال فلکسی 10 بسته ای (نسترن)
ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 15/10159


تماس بگیرید!