• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
برنج نیم دانه مهمان دوست

برنج نیم دانه مهمان دوست

برنج نیم دانه
 2.5 و 5 کیلوگرم 
بهترین زمان مصرف: دوسال پس از تولید
ادامه جزئیات

برنج نیم دانه

 2.5 و 5 کیلوگرم 
بهترین زمان مصرف: دوسال پس از تولید
خوشپخت و معطر

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!