• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

برنج طارم پردیس

برنج طارم پردیس-کیلوگرم

برنج خوش پخت ایرانی پردیس

برنج ایرانی خوش پخت پردیس- کیلوگرم

برنج نیم دانه مهمان دوست

برنج نیم دانه
 2.5 و 5 کیلوگرم 
بهترین زمان مصرف: دوسال پس از تولید

برنج ندا شمشاد مهمان دوست

برنج ندا 
5 کیلو گرمی
خوشپخت

برنج ممتاز هاشمی مهمان دوست

برنج ممتاز هاشمی
وزن محصول:1و5 و 10 کیلوگرمی
خوشپخت و معطر

برنج فجر ایرانی مهمان دوست

برنج فجر خوشپخت و معطر
وزن 5 و 10 کیلوگرم
خوشپخت و معطر

برنج شمشاد ممتاز معطر ایرانی مهمان دوست

برنج صددرصدایرانی 
5 کیلوگرمی و  10 کیلوگرمی
بهترین زمان مصرف: دوسال پس از تولید

برنج دودی ممتاز مهمان دوست

برنج دودی 1و2.5 کیلوگرمی
بهترین زمان مصرف دو سال پس از تولید
در مورد مزایای شستن صورت با آب برنج چه می دانید؟

برنج طارم ممتاز مهمان دوست

برنج طارم ممتاز 5کیلوگرمی
خوشپخت و معطر
در مورد فواید آب برنج برای موها چه می دانید؟

برنج گلستان

برنج زیپ کیپ گلستان- 5کیلوگرم

برندها