• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
برنج ممتاز هاشمی مهمان دوست

برنج ممتاز هاشمی مهمان دوست

برنج ممتاز هاشمی
وزن محصول:1و5 و 10 کیلوگرمی
خوشپخت و معطر
ادامه جزئیات

برنج ممتاز هاشمی

وزن محصول:1و5 و 10 کیلوگرمی
خوشپخت و معطر
بهترین زمان مصرف دو سال پس از تولید

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!