• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
برنج فجر ایرانی مهمان دوست

برنج فجر ایرانی مهمان دوست

برنج فجر خوشپخت و معطر
وزن 5 و 10 کیلوگرم
خوشپخت و معطر
ادامه جزئیات

برنج فجر خوشپخت و معطر

وزن 5 و 10 کیلوگرم
خوشپخت و معطر
بهترین زمان مصرف: دوسال پس از تولید

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!