• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
برنج طارم ممتاز مهمان دوست

برنج طارم ممتاز مهمان دوست

برنج طارم ممتاز 5کیلوگرمی
خوشپخت و معطر
ادامه جزئیات

برنج طارم ممتاز 5کیلوگرمی

خوشپخت و معطر

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!