• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
برنج دودی ممتاز مهمان دوست

برنج دودی ممتاز مهمان دوست

برنج دودی 1و2.5 کیلوگرمی
بهترین زمان مصرف دو سال پس از تولید
ادامه جزئیات

برنج دودی 1و2.5 کیلوگرمی

بهترین زمان مصرف دو سال پس از تولید

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!