• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

چای کیسه ای 1000 عددی کاوردار گلستان

چای کیسه ای کاور دار
1000 عددی
جعبه مقوایی - 

تي بگ قرمز گلستان

تي بگ قرمز(دبل چمبر )دو لایه گلستان

چای کیسه ای 50 عددی عطری (توینینگ)

بسته بندی در ایران
شماره پروانه بهداشت: 16/13279
وزن خالص: 100 گرم

چای کیسه ای 100 عددی (Lipton) زر نشان

بسته بندی در ایران
شماره پروانه بهداشت: 16/13279
وزن خالص: 200 گرم

برندها