• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
کیسه زباله پلاستیکی پنگوئن

کیسه زباله پلاستیکی پنگوئن

کیسه زباله
 پلاستیکی 
مشکی
ادامه جزئیات

کیسه زباله

 پلاستیکی 
مشکی
رولی

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!