دسته بندی محصولات
کیسه زباله زرد 70*90 کیلویی

کیسه زباله زرد 70*90 کیلویی


قیمت کالا
۳۲,۵۰۰ تومان

این محصول مشمول مالیات ارزش افزوده می باشد و ۲,۹۲۵ تومان  به مبلغ نهایی اضافه خواهد شد.