• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
کیسه زباله رولی پنگوئن

کیسه زباله رولی پنگوئن

کیسه زباله 
رولی 
بسته بندی مقوایی
ادامه جزئیات

کیسه زباله 

رولی 
بسته بندی مقوایی
رنگ مشکی

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!