• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
کلیپس کاغذ 50 میلیمتر

کلیپس کاغذ 50 میلیمتر

1552

ساخت چین
تعداد 100 عدد در هر بسته
50 میلیمتر
ادامه جزئیات

تگ ها :

ساخت چین

تعداد 100 عدد در هر بسته
50 میلیمتر

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!