• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

با بیش از ۴۰۰۰ کالا

گیره دوبل کاغذ ۵۱


ساخت چینعرض گیره 51 میلیمتر12 عدد در هر بسته


تماس بگیرید!

گیره دوبل کاغذ ۴۱


ساخت چین عرض گیره 41 میلیمتر 12 عدد در هر بسته


تماس بگیرید!

گیره دوبل کاغذ ۳۲


ساخت چین عرض گیره 32 میلیمتر 12 عدد در هر بسته


تماس بگیرید!

گیره دوبل کاغذ ۲۵


ساخت چین
عرض گیره 25 میلیمتر
12 عدد در هر بسته


تماس بگیرید!

کلیپس کاغذ ۳۱ میلیمتر


ساخت چین
تعداد 100 عدد در هر بسته
فلزی


تماس بگیرید!

کلیپس رنگی کاغذ


ساخت چین
تعداد 50 عدد در هر بسته
فلزی با روکش رنگی


تماس بگیرید!

کلیپس کاغذ ۵۰ میلیمتر


ساخت چین
تعداد 100 عدد در هر بسته
50 میلیمتر


تماس بگیرید!

کلیپس رنگی کاغذ Panter


ساخت چین
تعداد 100 عدد در هر بسته
فلزی با روکش رنگی


تماس بگیرید!

گیره فلزی پوشه (WHASHIN)


ساخت کره
عرض 8 سانتیمتر
50 عدد در هر بسته


تماس بگیرید!