• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
پارچه تنظیف رنگی ساخت ایران

پارچه تنظیف رنگی ساخت ایران

پارچه تنظیف
رنگ بندی متنوع
رنگ نارنجی
ادامه جزئیات

پارچه تنظیف

رنگ بندی متنوع
رنگ نارنجی
اندازه: 50متری 

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!