• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
شکلات نگین باراکا

شکلات نگین باراکا

شکلات پذیرایی- فراورده کاکائویی مغزدار دارک و شیری- 300گرم در هر بسته
ادامه جزئیات

شکلات پذیرایی- فراورده کاکائویی مغزدار دارک و شیری- 300گرم در هر بسته

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!