• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

بیش از 4000 کالا

شکلات دارکوب شیری باراکا

شکلات پذیرایی -  شکالت تک نفره - بسته

امپریال دو سرپیچ شیری باراکا

 شکلات پذیرایی-فرآورده کاکائویی با مغزی در انواع طعم-300گرم در هر بسته

شکلات دوسر پیچ شیری باراکا

شکلات-فراورده کاکائویی مغزدار-450 گرم در هر بسته

آبنبات شیر قهوه (آناتا)

ساخت ایران
شماره پروانه بهداشت: 21/10295
وزن خالص: 960 گرم

برندها