• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
شکلات دانه دار طلایی باراکا

شکلات دانه دار طلایی باراکا

شکلات کادویی - فرآورده کاکائویی با روکش مغز دانه های خوراکی - بسته
ادامه جزئیات

شکلات کادویی - فرآورده کاکائویی با روکش مغز دانه های خوراکی - بسته

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!