• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
شکلات تافی کره ای باراکا

شکلات تافی کره ای باراکا

شکلات کره ای-تافی-2.5 کیلو گرم در هر بسته
ادامه جزئیات

شکلات کره ای-تافی-2.5 کیلو گرم در هر بسته

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!