• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
شوکوبار طلایی باراکا

شوکوبار طلایی باراکا

شوکبار نارگیلی و مغزدار- 550 گرم در هر بسته- 8 عدد در هر کارتن-
ادامه جزئیات

شوکبار نارگیلی و مغزدار- 550 گرم در هر بسته- 8 عدد در هر کارتن-

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!