• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
سوزن منگنه 24/6 (Kangaro)

سوزن منگنه 24/6 (Kangaro)

1562

ساخت هند
سوزن منگنه شماره 24/6
20 خشاب 50 سوزنی (1000 سوزن)
ادامه جزئیات

تگ ها :

ساخت هند
سوزن منگنه شماره 24/6
20 خشاب 50 سوزنی (1000 سوزن)

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!