• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
سوزن منگنه 10 (Kangaro)

سوزن منگنه 10 (Kangaro)

1561

ساخت هند
سوزن منگنه شماره 10
20 خشاب 50 سوزنی (1000 سوزن)
ادامه جزئیات

تگ ها :

ساخت هند
سوزن منگنه شماره 10
20 خشاب 50 سوزنی (1000 سوزن)

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!