• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
دستکش یکبار مصرف پرمیس

دستکش یکبار مصرف پرمیس

دستکش 
یکبار مصرف نایلونی
جعبه مقوایی
ادامه جزئیات

دستکش 

یکبار مصرف نایلونی
جعبه مقوایی

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!