• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
دستمال کاغذی 300 برگ بی تا

دستمال کاغذی 300 برگ بی تا

دستمال کاغذی رز
تعداد لایه: 3 لایه
تعداد برگ: 100 برگ 3 لا
ادامه جزئیات

دستمال کاغذی رز

تعداد لایه: 3 لایه
تعداد برگ: 100 برگ 3 لا
نوع دستمال: لایه رنگی

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!