• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
دستمال کاغذی 200 برگ مرحبا

دستمال کاغذی 200 برگ مرحبا

دستمال رومیزی
 تعداد لایه: دو لایه
تعداد برگ:100 برگ دولا
ادامه جزئیات

دستمال رومیزی

 تعداد لایه: دو لایه
تعداد برگ:100 برگ دولا
نوع دستمال: ساده

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!