• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
دستمال کاغذی 200 برگ اتومبیلی بی تا

دستمال کاغذی 200 برگ اتومبیلی بی تا

دستمال کاغذی 
اتومبیلی
تعداد لایه: 2 لایه
ادامه جزئیات

دستمال کاغذی 

اتومبیلی
تعداد لایه: 2 لایه
تعداد برگ: 100 برگ دولا
نوع دستمال : ساده

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!