• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
دستمال رومیزی 200 برگ مربعی بلاندکس

دستمال رومیزی 200 برگ مربعی بلاندکس

دستمال رومیزی
 200 برگ
مربع شکل
ادامه جزئیات

دستمال رومیزی

 200 برگ
مربع شکل
کم جا 
در طرح های مختلف

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!