• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
دستمال رومیزی 100برگ مینا

دستمال رومیزی 100برگ مینا

دستمال رومیزی
تعداد لایه: 2 لایه
تعداد برگ: 50برگ دولا
ادامه جزئیات

دستمال رومیزی

تعداد لایه: 2 لایه
تعداد برگ: 50برگ دولا
نوع دستمال: ساده

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!