• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
دستمال حوله ای 2 قلو کژین

دستمال حوله ای 2 قلو کژین

دستمال حوله ای
2 رول
4 لایه
ادامه جزئیات

دستمال حوله ای

2 رول
4 لایه
سبک و حجیم شده
با قدرت جذب فوق العاده

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!