• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
دستمال جذب روغن

دستمال جذب روغن

دستمال جذب روغن
بسته بندی مقوایی
کاملا استریل 
ادامه جزئیات

دستمال جذب روغن

بسته بندی مقوایی
کاملا استریل 
سایز  30*30
جذب 80%

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!