• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
امپریال رنگارنگ باراکا

امپریال رنگارنگ باراکا

شکلات پذیرایی- فرآورده کاکائویی با مغزی در انواع طعم- 280 گرم در هر بسته
ادامه جزئیات

شکلات پذیرایی- فرآورده کاکائویی با مغزی در انواع طعم- 280 گرم در هر بسته

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!