• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸

تامین ملزومات

جستجو بین کلیه کالاها

چسب کاغذی پهن (4 سانت) Paiton

چسب کاغذی پهن
چسب کاغذی آبریل پهن و باریک چسب های کاغذی پهن و باریک آبریل، نوعی از چسب های عمومی می باشد که معمولاً برای بسته بندی استفاده می شود. ...