• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
گچ سفید

گچ سفید

1275

گچ سفید
ساخت ایران
توضیحات
ادامه جزئیات

رنگ ها :

گچ سفید

ساخت ایران


توضیحات

تا چند سال پیش در مدارس فقط از تخته سیاه و گچ استفاده می‌شد. خاطرات دوران کودکی، دوران خوش مدرسه با شنیدن نام گچ دوباره زنده می شود. ازآنجا که ابزار و وسیله تدریس در بسیاری از مدارس  هنوز همان گچ و تخته سیاه است، استفاده از گچ هنوز رایج میباشد.

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!