• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
چای سیلان بره نشان (دولوکس)گلستان

چای سیلان بره نشان (دولوکس)گلستان

 چای 10کیلوگرم-چاي سيلان بره نشان(دولوكس)-چای فله ای
ادامه جزئیات

 چای 10کیلوگرم-چاي سيلان بره نشان(دولوكس)-چای فله ای

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!