• صدای مشتری ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۷ | فروش ۰۹۹۹۹۹۲۹۱۱۸
چای دارجلینگ گلستان

چای دارجلینگ گلستان

1006

بسته بندی در ایران
شماره پروانه بهداشت: 16/17971
وزن خالص: 200 گرم
ادامه جزئیات

تگ ها :
چای گلستان |

بسته بندی در ایران
شماره پروانه بهداشت: 16/17971
وزن خالص: 200 گرم

سفارش تلفنی

برای تماس کارشناس فروش تامین فلات با شما، کافی است یکبار شماره تماس خود را برای ما وارد کنید. کارشناس ما در اسرع وقت ضمن تماس با شما، سفارش و نیازمندی شما را ثبت خواهد کرد!